ارتباط با ما

برای تمام پرسشهای خود در مورد نمونه کارها و خدمات منحصر به فرد ما با متخصصان ما در تماس باشید.

مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Mecidiyeköy, İstanbul
1-6
1-2
97-574 sqm
شروع قیمت از $705,000
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Tarlabaşı, İstanbul
1-3
1-2
70-255 sqm
شروع قیمت از $590,000
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Feriköy, İstanbul
1-4
1-4
72-242 sqm
شروع قیمت از $549,000
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Saadetdere, İstanbul
1-3
1-3
67-363 sqm
شروع قیمت از $194,875
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مرداد 1400
Güngören, İstanbul
1-3
1-2
77-273 sqm
شروع قیمت از $350,000
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Kasımpaşa, İstanbul
1-3
1-2
152-245 sqm
شروع قیمت از $649,570
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Koşuyolu, İstanbul
2-4
1-4
110-258 sqm
شروع قیمت از $425,391
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Yedikule, İstanbul
1-3
1-3
237-242 sqm
شروع قیمت از $1,847,000
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Çubuklu, İstanbul
1-3
1-3
95.08-248.93 sqm
شروع قیمت از $388,517
مجتمع مسکونی
خرداد 1400
Feyzullah, İstanbul
3
1-2
188 sqm
شروع قیمت از $479,325
مجتمع مسکونی
مرداد 1401
Kağıthane, İstanbul
2-3
1-2
50-194 sqm
شروع قیمت از $200,000
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
دسامبر 2022
Hamidiye, İstanbul
1-2
1
39,87-147,62 sqm
شروع قیمت از $346,000
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Firuzköy, İstanbul
1-3
1-2
144-185 sqm
شروع قیمت از $340,000
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Cumhuriyet, İstanbul
1
1
46-196 sqm
شروع قیمت از $440,000
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Göktürk, İstanbul
1-2
1
50-220 sqm
شروع قیمت از $699,894
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Bolluca, İstanbul
3
1-2
155 sqm
شروع قیمت از $170,000
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Seyrantepe, İstanbul
1-2
1
294 sqm
شروع قیمت از $2,200,000
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Beykoz, İstanbul
1-2
1-2
256-272 sqm
شروع قیمت از $1,318,500
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Kasımpaşa, İstanbul
1-4
1-2
122-237 sqm
شروع قیمت از $720,701
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Cevizlik, İstanbul
1-2
1-2
127-171 sqm
شروع قیمت از $700,000
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Telsiz, İstanbul
1-5
1-2
298 - 398 sqm
شروع قیمت از $1,696,713
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Emirgan, İstanbul
1-3
1-2
65,04-248,38 sqm
شروع قیمت از $522,000
مجتمع مسکونی
زمستان 2022
Maslak, İstanbul
1
1
72 sqm
شروع قیمت از $437,867
مجتمع مسکونی
آگوست 2021
Yenibosna, İstanbul
1
1
68-122 sqm
شروع قیمت از $126,350
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Zeytinlik, İstanbul
1-2
1-2
66-112 sqm
شروع قیمت از $232,510
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Telsiz, İstanbul
1-6
1-4
91-481 sqm
شروع قیمت از $1,069,518
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Maslak, İstanbul
1-2
1-2
69-268 sqm
شروع قیمت از $707,000
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Başakşehir, İstanbul
1-2
1-2
93.7-124 sqm
شروع قیمت از $153,128
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Sahrayıcedit, İstanbul
1-2
1-2
75-151 sqm
شروع قیمت از $450,000
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
İnkılap, İstanbul
3-6
1-3
152-161 sqm
شروع قیمت از $329,003
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Mahmutbey, İstanbul
1-4
1-3
54-340 sqm
شروع قیمت از $95,366
ویلا
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Topselvi, İstanbul
1-3
1-2
70-281 sqm
شروع قیمت از $97,900
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Koşuyolu, İstanbul
1-4
1-2
58-272 sqm
شروع قیمت از $252,704
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Atatürk, İstanbul
1-2
1-2
109-139 sqm
شروع قیمت از $137,858
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Kandilli, İstanbul
1-5
1-3
157-384 sqm
شروع قیمت از $950,000
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Sefaköy, İstanbul
1-3
1-2
62 sqm
شروع قیمت از $142,000
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Kağıthane, İstanbul
1-2
1-2
125- 200 sqm
شروع قیمت از $164,369
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Mahmutbey, İstanbul
1-3
1-2
132-225 sqm
شروع قیمت از $501,215
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Yakacık, İstanbul
1-3
1-2
200 sqm
شروع قیمت از $233,298
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Mecidiyeköy, İstanbul
1-4
1-3
130-587 sqm
شروع قیمت از $757,688
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Atalar, İstanbul
2-3
1-2
119-158 sqm
شروع قیمت از $350,000
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Atalar, İstanbul
1-3
1-2
182 - 274 sqm
شروع قیمت از $156,946
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Maslak, İstanbul
1-4
1-2
109-361 sqm
شروع قیمت از $722,000
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Feriköy, İstanbul
1-2
1
93-176 sqm
شروع قیمت از $182,958
مجتمع مسکونی
-
-
Pangaltı, İstanbul
1-3
1-2
103-235 sqm
شروع قیمت از $457,500
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Göktürk, İstanbul
2-3
1-2
144-203 sqm
شروع قیمت از $400,000
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Altunizade, İstanbul
1-5
1-3
191-490 sqm
شروع قیمت از $1,120,000
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Göztepe, İstanbul
1-4
1-2
87-690 sqm
شروع قیمت از $983,000
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Göktürk, İstanbul
1-3
1-2
47 - 159 sqm
شروع قیمت از $310,006
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
İnkılap, İstanbul
1-4
1-2
157-259 sqm
شروع قیمت از $410,000
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Ataköy, İstanbul
1-2
1
69-103 sqm
شروع قیمت از $196,591
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Hamidiye, İstanbul
2-3
1-2
105 - 255 sqm
شروع قیمت از $437,336
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Fikirtepe, İstanbul
2-3
1-2
108-170 sqm
شروع قیمت از $197,245
مجتمع مسکونی
آماده ی تحویل
Başakşehir, İstanbul
3-5
1-2
80-679 sqm
شروع قیمت از $805,000
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Fenerbahçe, İstanbul
2-3
1-2
105-305 sqm
شروع قیمت از $450,000
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Ataköy, İstanbul
1-2-3-4
1-2
88-375 sqm
شروع قیمت از $814,370
مجتمع مسکونی
زمستان 2022
Yenisahra, İstanbul
1-2-3-4
1-2
71-202 sqm
شروع قیمت از $340,933
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Göztepe, İstanbul
1-2-3-4
1-2
117 - 350 sqm
شروع قیمت از $592,789
ویلا
زمستان 2022
Polonezköy, İstanbul
3-4-5
1-2
286-495 sqm
شروع قیمت از $962,354
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Saadetdere, İstanbul
1-2-3
1-2
61-176 sqm
شروع قیمت از $105,000
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Gümüşpala, İstanbul
1-2-3-4
1-2
57-240 sqm
شروع قیمت از $146,129
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Rami, İstanbul
1-2-3-4
1-2
120-404 sqm
شروع قیمت از $481,707
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Mevlana, İstanbul
2
1-2-3
132 sqm
شروع قیمت از $238,600
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Eyüpsultan, İstanbul
1-2-3
1-2
60-143 sqm
شروع قیمت از $140,000
اداری
آماده تحویل
Çağlayan, İstanbul
0
1
64-190 sqm
شروع قیمت از $169,830
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Yenibosna, İstanbul
1-2-3-4
1-2
73-375 sqm
شروع قیمت از $265,000
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Büyükçekmece, İstanbul
1-2-3
1-2
63 - 187 sqm
شروع قیمت از $185,000
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Topkapı, İstanbul
1-2-3
1-2
72-156 sqm
شروع قیمت از $538,972
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Beylikdüzü, İstanbul
1-2
1-2
49-800 sqm
شروع قیمت از $85,000
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Gürpınar, İstanbul
2-3
1
164-210 sqm
شروع قیمت از $426,000
مجتمع مسکونی
زمستان 2022
Çeliktepe, İstanbul
2
1-2
197 sqm
شروع قیمت از $381,092
مجتمع مسکونی
اماده تحویل
Saadetdere, İstanbul
1-2
1-2
49-285 sqm
شروع قیمت از $76,882
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Sefaköy, İstanbul
1-2-3-4
1-2
38-94 sqm
شروع قیمت از $104,984
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Saadetdere, İstanbul
1-2-3
1-2
68-168 sqm
شروع قیمت از $146,872
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Güneşli, İstanbul
1-2-3-4
1-2
76-257 sqm
شروع قیمت از $385,000
مجتمع مسکونی
زمستان 2022
Güneşli, İstanbul
1-2
1
77-150 sqm
شروع قیمت از $350,000
مجتمع مسکونی
زمستان 2022
Aşağıdudullu, İstanbul
2-3-4
93-281 sqm
شروع قیمت از $336,691
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Güneşli, İstanbul
1-2
1
74-220 sqm
شروع قیمت از $400,000
مجتمع مسکونی
آماده تحویل
Bağcılar, İstanbul
1-2-3
1-2
78-177 sqm
شروع قیمت از $403,074
مجتمع مسکونی
زمستان 2022
Kağıthane, İstanbul
1-2
1-2
66-129 sqm
شروع قیمت از $255,000
مجتمع مسکونی
زمستان 2022
Bahçeşehir, İstanbul
2 - 3
1-2
104 - 172 sqm
شروع قیمت از $317,922
مجتمع مسکونی
تابستان 2023
Yakacık, İstanbul
1
1-2
58-295 sqm
شروع قیمت از $119,500
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
.
Atakent, İstanbul
44621
44593
73-170 sqm
شروع قیمت از $354,000
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
.
.
Başakşehir, İstanbul
44652
44593
65-200 sqm
شروع قیمت از $307,529
مجتمع مسکونی
.
.
Sefaköy, İstanbul
44652
44593
42-184 sqm
شروع قیمت از $226,882
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی

گزینه های املاک ترکیه
برای سرمایه گذاری

گزینه های متنوع املاک ترکیه در طیف گسترده ای از رویکردهای معماری، طرح های منحصر به فرد و امکانات اجتماعی وجود دارد. آپارتمان‌های مختلف، مجتمع‌های تجاری و مسکونی، پنت‌هاوس‌ها، ویلاها و دیگر گزینه‌های خانه با باری گلوبال اکنون به فاصله ی یک تماس به شما نزدیک هستند