ارتباط با ما

برای تمام پرسشهای خود در مورد نمونه کارها و خدمات منحصر به فرد ما با متخصصان ما در تماس باشید.

فرصت های راه اندازی کسب و کار، سرمایه گذاری و کارآفرینی در ترکیه

29/03/2022 فرصت های راه اندازی کسب و کار، سرمایه گذاری و کارآفرینی در ترکیه

فرصت های راه اندازی کسب و کار، سرمایه گذاری و کارآفرینی در ترکیه


ترکیه کشوری دائما در حال توسعه و پویا است که از نوآوری ها استقبال می کند و محیطی مناسب برای سرمایه گذاران فراهم می کند.زمانی که این مزایا با نیروی کار جوان و ماهر همراه می شود، منطقه به بازاری جذاب برای سرمایه گذاران و کارآفرینان خارجی تبدیل می کند


علاوه بر این، علیرغم بحران اقتصادی مداوم جهانی و بیماری همه گیر کرونا ، ترکیه رشد اقتصادی ثابتی را حفظ کرده و به توسعه موفقیت آمیز در چندین بخش ادامه می دهد.ترکیه به عنوان دومین کشور میزبان سرمایه گذاران از اروپای مرکزی و شرقی در سال های 2015-2019، قصد دارد همچنان یکی از مطلوب ترین مناطق سرمایه گذاری در سراسر جهان باشد


به خصوص مشوق های دولتی، فرصت های سرمایه گذاری، رفتار برابر با سرمایه گذاران داخلی و خارجی، و حمایت بی پایان از کارآفرینان توسط دولت، ترکیه را از نظر سرمایه گذاری تجاری بسیار جذاب تر می کند. در کنار همه این مزایا، باید به عواملی مانند موقعیت استراتژیک، امکانات لجستیکی، زیرساخت‌های مدرن، شرایط آب و هوایی مناسب، محیط رقابتی و نرخ جمعیت جوان در مقایسه با اتحادیه اروپا که نقش مهمی در تبدیل ترکیه به یک بازار عالی ایفا می‌کند، اشاره کرد


صنعت های مناسب سرمایه گذاری ترکیه